·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Etapes

Educació Secundŕria


L'etapa d'Educació Secundària està formada per quatre cursos que es realitzen entre els 12 i 16 anys. La finalitat d'aquesta etapa és que l'alumnat consolidi elements culturals, artístics, científics i  tecnològics; millorar hàbits de lectura i estudi i preparar-se per la incorporació a estudis post-obligatoris per la inserció laboral i l'aprenentatge al llarg de la vida. A aquesta etapa és molt important l'orientació acadèmico professional per això, comencem a fer activitats relacionades des del primer curs. 

A aquesta etapa oferim:

  • Complementàries: teatre, art i disseny, robòtica, anella verda (sortides amb bicicleta)
  • Revista escolar.
  • Atenció individualitzada.
  • Projectes interdisciplinars.
  • Projectes intercicles.
  • Projecte matemàtic Innovamat.
  • Alemany des de 3r ESO.