·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Etapes

Educació Infantil


L'Educació Infantil de segon cicle és l'etapa preobligatòria que s'ofereix als infants de 3 a 6 anys. S'estructura en els tres cursos: I3, I4 i I5.

L'alumnat comença una etapa d'adaptacions i canvis. La finalitat d'aquest ensenyament és contribuir en el desenvolupament físic, afectiu, social i d'aprenentatges de l'alumnat.

A aquesta etapa oferim:

  • Ambients d'aprenentatge entre I3, I4 i I5
  • Projecte Hort
  • Projecte globalitzat Inspira
  • Projecte matemàtic Innovamat
  • Apadrinament amb alumant de l'ESO
  • Inici de natació a I5
  • Anglès
  • Educació emocional
  • Robòtica.