·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Etapes

Educació Primŕria


L'Educació Primària engloba sis cursos acadèmics. Comencen una etapa de canvis, de nous hàbits i estratègies de desenvolupament.Perfeccionant la lectoescriptura coneixen, al seu ritme el món que els engloba, amb l'objectiu d'establir les bases del seus propers coneixements.

A aquesta etapa oferim:

  • Triangulació de matèries per reduir ràtio.
  • Projectes interdisciplinars. Ambients i tallers d'aprenentatge.
  • Atencions i reforços individualitzats.
  • Educació emocional.
  • Pla actiu i contextualitzat d'acció tutorial.