·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Escola


3 Fotos

Com ho fem?


L’escola Ramon Pont té com a missió l’educació integral de tot el seu alumnat. Amb això té l’objectiu d’oferir les orientacions i les activitats perquè tot l’alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i alhora puguin forjar una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurament es proposin.

La missió del professorat és acompanyar el procés global d’aprenentatge de l’alumnat per tal que aquest durant tota la seva etapa educativa es desenvolupi, aprengui i creixi.  

L’escola forma part de la Fundació Escola i Vida, per la qual cosa participa i comparteix la seva missió docent i evangelitzadora de l’església. Sobretot, posa especial èmfasi en l’acollida i servei sense cap discriminació, facilitant l’accés a l’educació amb independència de la seva situació social o econòmica.

Educació Infantil

 • Ambients d’aprenentatge
 • Inspira’t
 • Innovamat 
 • Grafisme
 • Apadrinament ESO
 • Projecte Hort-Biblioteca districte
 • Projecte Xof, a l’aigua! 

Educació Primària

 • Ambients d’aprenentatge
 • Grups multinivells (anglès, educació física i teatre)
 • Projecte Intercanvi Postal Escola Fàtima - Escola Ramon Pont
 • Teatre
 • Science Bits
 • Innovamat
 • Projectes trimestrals interdisciplinars
 • Apadrinament lector entre Cicle Superior i Cicle Inicial 

Educació Secundària

 • Servei Comunitari:
  • Apadrinament Infantil 
  • Alfabetització digital Centre Cívic
  • Acompanyament als de 6è
  • Lecxit
  • Anella Verda
 • Science Bits
 • Innovamat
 • Treball Síntesi Madrid
 • Itinerari Únic
 • Programa Salut i Escola
 • Xcellence
 • Pentabilities