·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

Projectes

Projecte de matemàtiques INNOVAMAT


 

 
La metodologia que utlitza Innovamat per ensenyar les matemàtiques és entenent-les de manera oberta. L'objectiu és transformar l'aula de matemàtiques. 
Els aspectes que més destaquen d'aquest projecte són:
  • L'enfocament didàctic fomentant un aprenentatge més significatiu.
  • La pràctica digital a través de la App.
  • Les possibilitats de manipulació i experimentació per generar situacions d'aprenentatge. 
  • L'aprenentatge dels continguts matemàtics de manera cíclica i transversal. 

A l'escola apostem per aquest projecte des de I3 fins a 2n ESO.