TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat

Fotos: emocionAR-Te

Com ens podem definir sense paraules? què som capaços de representar de manera artística? com ens organitzem amb la resta de companys i companyes per representar les nostres idees? 

Primers dies de contacte dels lumnes de la E.S.O. a la complementària emocionAR-Te.